Українська мова. 18.01

 Тема: Звук [ґ], позначення його буквою"ґ". Читання складів, слів.  

Письмо малої букви "ґе", написання складів та слів з нею.

1. Пригадаємо вивчену букву, почитаємо склади , слова.


2. Робота над загадкою.

Я маленький і кругленький,
На одежі я завжди,
Мене в петлю продівають
Сто разів туди – сюди.


- Промовте перший звук у слові:  Ґудзик.

- Якщо струмень повітря потрапляє на перешкоду, який це звук голосний чи приголосний?

3. Познайомтеся з буквою "ґе"


4. Робота з Букварем (с. 10)

- Що робить буква "ґе" на малюнку?
- Звукова схема слова: ґанок -  - о /  - о -


- пояснення значень слів: ґердан, ґазда, ґирлиґа, ґава.
                        Порівняти: прикраса, господар, палка, ворона.

Прочитати текст"ланцюжком" по реченню.

5. Фізкульхвилинка.6. Робота з текстом (с. 11)
  • Первинне читання тексту (читання учнями, які гарно читають).
  • Бесіда.
- Як ви розумієте вислів ловити ґав?
- Де відбувається подія?
- Чим займалися діти?
- Що робив в цей час Сергійко?
- Чому він не встиг написати?
  • Повторне читання тексту "ланцюжком".

Молодці, гарно попрацювали!
Перерва.


1. Ознайомлення з написанням малої букви ґ.2. Робота в друкованому зошиті с. 6.
    1) аналіз написання букви ґ.

    - Мала буква "ґ" складається з похилої лінії із заокругленням ліворуч і прогнутої вниз лінії. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вниз праворуч і ведемо похило до верхньої лінії. Не відрива­ючи руки, пишемо прогнуту вниз лінію і закінчуємо її на верхній рядковій. Пишемо літеру на рахунок "раз-і, два-і".

Напишить" букву у повітрі, обводять зразки у зошитах і допишіть рядок самостійно.


    2) написання складів та слів:

ґа     ґава  (нижне з’єднання);  

ґр     аґрус (нижне з’єднання).


     3) написання речень:

- Як ми починаємо писати речення? (перше слово в реченні пишеться з великої букви)

- Всі слова в реченні пишуться …..?(окремо)

- В кінці речення ставимо …..(крапку)

- Розглядають зразок написання слів у реченні в зошиті.

  Запишіть.


4) списування слів з друкованого шрифту. З'єднання літери "ге".

- Наступне завдання:  Списати друковане речення письмовими літерами.

- Давайте подивимось яким розділовим знаком закінчується це речення?

(знаком питання )

-Як називається речення за інтонацією, коли в кінці на письмі стоїть знак питання?  (питальне речення). Давайте виразно прочитаємо питальне речення.( Аґрус солодкий?)


5) розфарбовування малюнків:

-         На допомогу наступного завдання нам потрібні олівці.

-         В окремих частинках тканини зображені предмета, які мають у своїх словах  звук [ґ]. Ґудзик, дзиґа

-         Що ви можете намалювати в порожній частині? Аґрус, ґердан (прикрасу буси).    Немає коментарів:

Дописати коментар

З 11 січня 2021 ріку по 24 січня 2021 року - дистанційне навчання. Розклад уроків  не змінився.